Dr David Gwyn

Slate, sugar and shells: a local railway technology goes global

Mae'r llechi'n amlwg - roedd rheilffordd y Penrhyn ym 1801 yn dechnoleg arloesol ar gyfer symud llechi, ond mabwysiadwyd trenau bach ar fodel gogledd Cymru yn eang yn y diwydiant siwgr ledled y byd ac ar gyfer symud magnelau a sieliau ym 1914-1918, ymhlith eraill.

 

Archeolegydd a hanesydd a anwyd ym Mangor yw Dr David Gwyn ac mae ganddo ddiddordeb oesol yn y cyfnod Diwydiannol a Modern. Ar hyn o bryd mae'n cynghori Cyngor Gwynedd ar eu cais am statws Treftadaeth y Byd UNESCO ar gyfer Tirwedd Llechi gogledd-orllewin Cymru.

Dr Dafydd Roberts yw Ceidwad yr Amgueddfa Llechi Cenedlaethol ac mae Roland Evans yn Uwch Reolwr, Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd.