Adroddiad

Bu Gŵyl Hanes y Pedair Gwlad a gynhaliwyd am y tro cyntaf gan Brifysgol Bangor yn llwyddiant ysgubol gyda myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr ac aelodau o'r gymuned yn mwynhau deuddydd o sgyrsiau'n gysylltiedig â hanes yn Pontio ac Eglwys Gadeiriol Bangor.

Gwrandawodd y gynulleidfa ar sgyrsiau am amrywiaeth o bynciau dros y ddau ddiwrnod, a gwerthwyd pob tocyn i weld y prif ddarlithoedd gan yr haneswyr enwog sy'n ymddangos yn rheolaidd ar y BBC sef David Olusoga, David Starkey a Lucy Worsley. Cafodd y gynulleidfa gyfle hefyd i siarad â grwpiau hanes lleol a chenedlaethol i ddysgu am eu projectau ym man arddangos yr ŵyl.

Roeddem yn falch iawn o groesawu myfyrwyr ysgolion uwchradd lleol i rai o'r darlithoedd ac ymweld â'r Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas lle gwnaethant ddysgu mwy am y gwaith academaidd a wneir yno. Cafodd myfyrwyr ysgolion cynradd gyfle i weld sioe gan y cwmni drama 'Mewn Cymeriad' am Owain Glyndŵr yn Eglwys Gadeiriol Bangor.

Dyma ychydig o luniau o'r penwythnos.

Roedd yn ddigwyddiad gwych a gobeithiwn y gallwch ymuno â ni y tro nesaf!

David Olusoga, Raj Jones, Prof. Iwan Davies & Prof Andrew Edwards
David Olusoga, Raj Jones, Prof. Iwan Davies & Prof Andrew Edwards
Croeso!
Croeso!
David Starkey book signing
David Starkey book signing
Dr Peter Shapley & David Starkey
Dr Peter Shapley & David Starkey
Exhibition space
Exhibition space
In Character – drama company
In Character – drama company
Lucy Worsley lecture
Lucy Worsley lecture
Owain Glyndŵr reenactment
Owain Glyndŵr reenactment
Owain Glyndŵr Schools’ Event
Owain Glyndŵr Schools’ Event
Primary School event in Bangor Cathedral
Primary School event in Bangor Cathedral
Primary School event
Primary School event
Prof. Iwan Davies, David Starkey & Raj Jones
Prof. Iwan Davies, David Starkey & Raj Jones
Raj Jones, Prof. Iwan Davies & Lucy Worsley
Raj Jones, Prof. Iwan Davies & Lucy Worsley
School children enjoying Cathedral event
School children enjoying Cathedral event
University Chancellor George Meyrick, David Starkey & Prof. Iwan Davies
University Chancellor George Meyrick, David Starkey & Prof. Iwan Davies