Arddangosfeydd

Arddangoswyr

 • Ymddiriedolaeth Tŵr Marcwis
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Palas Print
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
 • Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
 • Archif Menywod Cymru
 • Storiel
 • Coleg Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes Prifysgol Bangor

 

Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor

Bydd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig yn cymeryd rhan yng Ngŵyl Hanes y Pedair Gwlad ym Mhrifysgol Bangor fis Hydref drwy gynnal Dydd Agored. Bydd y digwyddiad poblogaidd yma ar agor i bawb, ac yn gyfle i unrhyw un gyda diddordeb i weld rhai o’n llawysgrifau, archifau a llyfrau prin a chael sgwrs gyda’r staff mewn awyrgylch anffurfiol.

Cynhelir y digwyddiad yn yr Archifau a Chasgliadau Arbennig ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ar ddydd Gwener y 25ain o Hydref, rhwng 11.30yb a 3.30yh, a bydd y pynciau a amlygir eleni yn cynnwys :

 • Trysorau printiedig: uchafbwyntiau o’r casgliad llyfrau prin

 • A Hard Day’s Night: bywyd a gwaith yr actor a’r dramodydd, Alun Owen

 • Mapiwyr medrus: detholiad o fapiau ac arolygon o’n casgliadau stadau

 • Hanesydd lleol: golwg ar gasgliad R.T. Pritchard ar hanes Bangor

 • Lleisiau myfyrwyr: cyfle i bori drwy rai o gylchgronnau myfyrwyr

 

Storiel

I gyd-fynd gyda Gŵyl Hanes y Pediar Gwlad, mae Amgueddfa Storiel yn cynnal arddangosfa arbenning "Victoria in Storiel".

Mae un o ffrogiau'r Frenhines Victoria o'r 1800au hwyr, chemise, cyffiau, het a ffrog babanod y Frenhines Victoria i'w weld ac mae ffrog briodas o'r cyfnod Fictoraidd, gemwaith ac atelogion, esgidiau a siolau paisley yn cael eu harddangos hefyd.

Mae'r amgueddfa wedi ei lleoli gyferbyn a Phontio ar Ffordd Deiniol.