Yr Athro Penny Summerfield

Self and Society on the Home Front: Exploring Women's Diaries of the Second World War

Mae dyddiaduron yn ffynonellau gwych i archwilio cymdeithasau'r gorffennol. Nid yn unig y maent yn ddogfennau cymdeithasol a diwylliannol, maent hefyd yn croesi ffiniau'r cyhoeddus a'r preifat, ac yn ddrych inni o bobl y gorffennol yn eu goddrychedd, eu hemosiynau a'u dyheadau anymwybodol. Byddwn yn trafod y themâu hynny yn y sgwrs hon gydag enghreifftiau o ddyddiaduron merched Prydain o'r Ail Ryfel Byd.

 

Bywgraffiad

Mae Penny Summerfield yn Athro Emeritws Hanes Modern ym Mhrifysgol Manceinion lle mae wedi gweithio fel Pennaeth yr Ysgol Hanes a'r Clasuron a Phennaeth Ysgol y Celfyddydau, Hanes a Diwylliannau (2003-6).

Gweithiodd ym Mhrifysgol Lancaster rhwng 1978 a 2000 lle'r oedd yn Athro Hanes Menywod. Mae'n Gymrawd yr Academi Gwyddorau Cymdeithas ac roedd yn Gadeirydd y Social History Society rhwng 2008 a 2011.

Mae ei gwaith wedi archwilio themâu sy'n ymwneud yn bennaf â phrofiadau menywod o'r Ail Ryfel Byd ym Mhrydain. Mae ei gwaith yn archwilio atyniad dychmygion diwylliannol cyferbyniol o fenywod mewn rhyfel - naill ai'n weithgar ac yn cofleidio swyddogaeth wladgarol cyfnod rhyfel neu'n draddodiadol fenywaidd, yn cynnig cysur domestig stoicaidd trwy gyfnod o gyni - ar straeon atgofion menywod a fu fyw trwy flynyddoedd y rhyfel. Yn fwy cyffredinol, mae'n gweithio ar ddamcaniaethau a methodoleg hanes llafar a ffurfio hunaniaeth rhyw, a themâu ei phrojectau ymchwil cyfredol yw ‘Personal Testimony and Historical Research’ a ‘The Second World War in British Popular Memory’.

Ei llyfr diweddaraf yw Histories of the Self: Personal Narratives and Historical Practice (Routledge 2019). Mae ei lyfrau eraill yn cynnwys Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in Britain in the Second World War, a gwblhawyd ar y cyd â Corinna Peniston-Bird a'i gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Manceinion yn 2007. Mae hi wedi cyhoeddi'n helaeth, yn cynnwys Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods (2000), Reconstructing Women's Wartime Lives: Discourse and Subjectivity in Oral Histories of the Second World War (1998), a Women, Power and Resistance, an introduction to Women's Studies (1996), yn ogystal â nifer helaeth o erthyglau ysgolheigaidd.